Zpět do obchodu
 
 

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to telefonicky nebo zasláním emailové zprávy. Stejným způsobem může zákazník kdykoliv zrušit svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení.

Doprava:

U všech produktů je uvedena cena dopravy ještě před vstupem do košíku.

POLE: ZVOLTE ZPŮSOB DOPRAVY

( po rozbalení políčka se ukáže cena za dopravu k danému produktu )

Ceny za dopravné se pohybují od 100 - 3 000,-kč dle typu zásilky.

Než k vám přijede dodávka, bude Vás řidič sám kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku. Standardní čas doručení je 8-15 hodin.

Přesný čas doručení nelze upřesnit. Přibližný harmonogram doručení na Vaše PSČ můžete zjistit ve sledování zásilky po zadání čísla zásilky u daného dopravce. Toto Vám přijde před odesláním na email.

Export Slovensko:

- doručení do 48 hodin po převzetí. Platba na domluvě v CZK nebo EU. Kontaktujte nás s konkrétním požadavkem.

Převzetí a reklamace:

Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 3 pracovních dní. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

email: dreveny-obchod@seznam.cz

Objednávka:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží a jeho úhradou. Objednávka je závazná a zároveň slouží k rezervaci zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s reklamačním řádem. Pokud si kupující svou objednávku rozmyslí, je nutné co nejrychleji kontaktovat pracovníky eshopu o stornaci objednávky (max.4 hodiny od objednání). Pokud zruší objednávku dodavatel, vždy uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Objednané zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě od 14 pracovních dní - do 30 pracovních dní ( dle druhu zboží ). Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.

Platební podmínky

Platba na účet - úhradu proveďte po obdržení e-mailu s číslem účtu a variabilním symbolem, který výrobek identifikuje, při platbě na dobírku účtujeme 50,-Kč.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Právo dodavatele na zrušení objednávky: Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě reklamace je kupující povinen o tom písemně či telefonicky informovat prodávajícího. V tomto oznámení Vás žádáme o co nejpodrobnější popis důvodu reklamace. Obratem budete informováni prodávajícím o dalším postupu vyřizování reklamace. V ostatních případech se reklamace řídí platnými zákony, zejména Zákonem na ochranu spotřebitele.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Nahoru